↑ Powrót do Wydarzenia

Erasmus+ w pigułce

Erasmus+   w pigułce!

 

W ramach programu Erasmus+, akcja 2- „Partnerstwa strategiczne” od września 2014r., w oparciu o wniosek zatwierdzony przez FRSE- Narodową Agencję programu Erasmus+, realizujemy projekt  „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności.” Liceum otrzymało 126 165 zł na realizację projektu. Szkołą koordynującą projekt jest nasze liceum, a państwa partnerskie to szkoły z Włoch, Cypru, Turcji i Estonii.

Główne cele projektu to m.in.: rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów, umożliwienie uczniom świadomego wyboru kierunku studiów i bardziej satysfakcjonującej pracy, utworzenie centrum doradztwa zawodowego w szkole, zapoznanie uczniów w praktyce ze specyfiką konkretnych zawodów.

W ramach projektu 144 uczniów naszej szkoły wypełniło test świadomego wyboru kariery. W pięciu krajach partnerskich projektu test ten wypełniło łącznie 646 uczniów.

W mijającym roku szkolnym odbyły się trzy krótkoterminowe wymiany  grup uczniów. Pierwsze spotkanie miało miejsce  w dniach 18-24 stycznia w Polsce. Gościliśmy w LO 21 uczniów oraz 10 nauczycieli z czterech państw partnerskich: Estonii, Włoch, Turcji oraz Cypru. Uczniowie i nauczyciele w międzynarodowych grupach wzięli udział mini stażach zawodowych  w Urzędzie Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej w Czechowicach,  w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej oraz na Komendzie Policji w Bielsku-Białej. Druga krótkoterminowa wymiana grup uczniów miała miejsce w dniach 22-28 marca w Estonii- wzięło w niej udział trzech nauczycieli oraz pięć uczennic naszej szkoły. Uczniowie  i nauczyciele uczestniczyli w stażach zawodowych,  które odbywały się w następujących instytucjach: w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pärnu,   Muzeum w Pärnu, Parlamencie Republiki Estońskiej w Tallinnie, Muzeum Morskim w Tallinnie i Teatrze w Pärnu. Kolejna mobilność odbyła się w dniach 3-10 maja we Włoszech- wzięło w niej udział trzech nauczycieli oraz siedmioro uczniów LO. Instytucje stażowe we Włoszech to: L-Foundry, CISI – Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i Telespazio – Agencja Nawigacji Satelitarnej. W pięciu krajach partnerskich projektu, w trzech krótkoterminowych wymianach grup uczniów wzięło udział 30 nauczycieli oraz 62 uczniów, którzy odbyli mini staże zawodowe w 13 różnych instytucjach.

Przygotowując się do wyjazdów, nasi uczniowie uczestniczyli w kilkugodzinnych  warsztatach z tła kulturowego.  Zajęcia te obejmowały moduł teoretyczny, warsztatowy i artystyczny.  Uczniowie mieli okazję zapoznać się z kulturą, historią, sztuką i tradycją Estonii oraz Włoch. Ponadto, uczniowie biorący udział w mobilnościach uczęszczali na zajęcia na których zostali zapoznani ze słownictwem branżowym oraz profilem instytucji stażowych.

Bank Ludzi Sukcesu to 21 ciekawych i inspirujących spotkań  przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury, sportu, turystyki, a także służb mundurowych z uczniami naszej szkoły.

19-go marca zorganizowaliśmy pierwszy w LO Dzień Kariery. Uczestniczyło w nim ok. 350 osób: uczniów i nauczycieli naszego liceum, rodziców, przedstawicieli przedsiębiorców a także  78 uczniów ze szkół gimnazjalnych. Dzień Kariery został zorganizowany również w pięciu szkołach partnerskich projektu, wzięło w nim udział 980 uczniów.

25 marca  w ramach projektu odbył się Dzień Przedsiębiorczości. 54 uczniów naszego liceum wzięło udział w praktykach zawodowych w wybranych miejscach pracy. W pozostałych szkołach partnerskich projektu w Dniu Przedsiębiorczości wzięło udział 283 uczniów.

Jednym z głównych celów projektu jest utworzenie w naszej szkole Centrum Doradztwa Zawodowego.  Od marca 2015r. pedagog szkolny udziela uczniom pomocy w zakresie planowania kariery zawodowej i dalszego kształcenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów po wakacjach do CDZ.

16 kwietnia zorganizowaliśmy wyjazd do Szkoły Policji w Katowicach. Wzięła w nim udział grupa 24 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach z pomocy przedmedycznej,  pozyskali informacje z zakresu kryminalistyki, w tym zabezpieczania i przechowywania śladów, a także zostali zapoznani z uzbrojeniem w polskiej policji.

W ogólnopolskim konkursie Local Leader SElfie+ Liceum zajęło I miejsce za prezentowane zdjęcie z mini stażu zawodowego w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej. 5 maja odebraliśmy nagrodę w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, podczas  uroczystej Gali rozdania nagród SElfie+ 2015r.

W maju i czerwcu br. uczniowie realizujący projekt opracowali dokumenty Europass Paszport Językowy, Europass CV oraz Europass Mobilność.  

Podsumowując dotychczasowe działania projektu, w pięciu krajach partnerskich zrekrutowano  113 uczniów,  646 uczniów wypełniło test świadomego wyboru kariery, 980 uczniów wzięło udział w Dniu Kariery, a 283 w Dniu Przedsiębiorczości. Łącznie, 2022 uczniów podlegało bezpośredniemu wpływowi projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności.”

Wszystkim uczniom zaangażowanym w realizację projektu oraz ich rodzicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz  trud podjęty w realizowaniu zamierzonych działań. Dziękujemy również nauczycielom, dyrekcji oraz pracownikom szkoły za pomoc i wsparcie w realizowaniu naszych działań.

Realizatorki projektu Erasmus+.