↑ Powrót do Doradztwo zawodowe

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

Jednym z celów do osiągnięcia w ramach realizacji projektu Erasmus + „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności ” było utworzenie w naszym Liceum Centrum Doradztwa Zawodowego, miejsca, w którym uczeń otrzyma wskazówki pomocne, by trafnie wybrać zawód i drogę dalszego kształcenia. CDZ oficjalnie funkcjonuje od marca tego roku. Mieści się w gabinecie pedagoga szkolnego i przez niego zadania doradcze są realizowane.

Działalność CDZ kierowana jest do wszystkich uczniów szkoły, zarówno trzecioklasistów, jak i uczniów z młodszych roczników. W ramach indywidualnych lub grupowych porad uczniowi udzielana jest pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia, potrzeb rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Uczeń może liczyć na wsparcie w rozpoznaniu swoich zawodowych możliwości, pomoc w weryfikacji trafności wyboru dalszej drogi kształcenia. Poprzez wykorzystanie różnych testów, kwestionariuszy, ćwiczeń rozpoznawane są i interpretowane osobiste zasoby ucznia – umiejętności, zainteresowania, mocne i słabe strony oraz dokonywana jest analiza predyspozycji zawodowych. W CDZ można zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi szkół i uczelni wyższych, przeanalizować swoje szanse na pozytywną rekrutację na wybrany kierunek studiów, zapoznać się ze specyfiką różnych zawodów, pod kątem zadań i czynności przypisanych danemu stanowisku pracy, możliwością zatrudnienia w określonym zawodzie. Można też uzyskać pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych-CV, listu motywacyjnego, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, wzmocnić umiejętności komunikowania się oraz pracy zespołowej.

CDZ jest miejscem, które spełnia założone cele. Spotkania odbywają się w atmosferze życzliwości, zaufania, otwartości. Pozwalają na uporządkowanie wiedzy o sobie samym, by trafnie, przemyślanie i dojrzale podjąć decyzję, która jest chyba jedną z tych najważniejszych w życiu. Każdemu życzymy, by w przyszłości wykonywał zawód z pasją, by, cytując  Konfucjusza, móc powiedzieć, że robiąc to,  co się lubi , nie przepracowało się ani jednego dnia w swoim życiu. Oczywiście zapraszamy do CDZ bardzo serdecznie.

Pedagog szkolny.